Privacy verklaring

Deze privacy verklaring beschrijft hoe Sunday Brush omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, het gebruik van cookies en de manier waarop Sunday Brush je eventueel contacteert.

Wij adviseren je om deze privacyverklaring door te lezen en indien je vragen hebt kun je contact opnemen door middel van een email te sturen naar info@sundaybrush.com.

Remko Vermeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Sunday Brush. Hij is te bereiken via remko@sundaybrush.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sunday Brush verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sundaybrush.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sunday Brush verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Sunday Brush verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sunday Brush neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sunday Brush) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sunday Brush bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierna worden je persoonsgegevens veilig verwijderd. Wij verwijderen jouw persoonsgegevens ook indien je dat ons verzoekt, zoals beschreven in het hoofdstuk Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sunday Brush verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sunday Brush gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sunday Brush gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijke cookies

De website zal niet goed werken zonder deze cookies en daardoor zijn ze standaard ingeschakeld en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.

Naam cookieFunctieBewaartermijn

GRECAPTCHA

Used by Google reCaptcha for risk analysis180 dagen
cookiehubUsed by CookieHub to store information about whether visitors have given or declined the use of cookie categories used on the site.365 dagen

Voorkeuren cookies

Met voorkeurcookies kan de website informatie onthouden over hoe het ontwerp van de website eruitziet of hoe de website zich gedraagt voor de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van de geselecteerde valuta, regio, taal of kleurenthema.

 

Naam cookieFunctieBewaartermijn

VISITOR_INFO1_LIVE

A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new player interface or the old.180 dagen

Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons onze website te verbeteren door informatie over het gebruik ervan te verzamelen en te rapporteren.

Naam cookieFunctieBewaartermijn

Googly Analytics

Analytische cookie die websitebezoek en conversie meet.2 jaar
_gat, _gidAnalytische cookie die websitebezoek en conversie meet.Sessie

Lees hier hoe Google gebruikt maakt van uw persoonsgegevens: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Naam cookieFunctieBewaartermijn

YSC

This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views.Sessie
mailchimp_landing_siteUsed by MailChimp landing pages to track the aggregate number of visitors and link clicks.28 dagen

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen, zodat uitgevers relevante en boeiende advertenties kunnen weergeven.

Naam cookieFunctieBewaartermijn

_gcl_au

Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data.90 dagen

test_cookie

Used to check if the user’s browser supports cookies1 uur

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sunday Brush en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sundaybrush.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sunday Brush wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sunday Brush neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sundaybrush.com

 

Menu